onsdag 4. februar 2015

Refleksjon/diskusjon uke 5/6

Ny oppgave, refleksjonsoppgave, fra Arne Olav:
 
Med utgangspunkt i rammene for arbeidet vi har skildret og etter hvert også planene vi har for å nytte digitale teknologier rettet mot lærere og elever:
Kapittel 7 "Den digitalt kompetente skolen" munner ut i modellen "Betingelser for en digitalt kompetent skole". Her blir flere omgrep omtalt som karakteristiske for en "digitalt kompetent skole", fleksible miljø og rammevilkår, lærernes kompetanse, aktive elever som produsenter av kunnskap, innovasjon, visjon, ledelsesstrategi og infrastruktur.
Passer eller passer ikke, etter ditt skjønn, skolebiblioteket inn i dette bildet av den digitalt kompetente skolen?
Skriv et kort innlegg på et avsnitt eller to. Svar gjerne på innlegget til en medstudent.
 
Her er mitt innlegg:
 
Erstads modell «Betingelser for en digitalt kompetent skole» trekker frem flere sentrale betingelser for i hvilken grad en skole utvikler seg til å bli en digitalt kompetent skole. I dette bildet passer, etter mitt skjønn, skolebiblioteket inn. Skolens ledelse må planlegge helhetlig og trekke hele skolens virksomhet inn i arbeidet, inn i læreplaner og arbeidsmåter, og her inngår også skolebiblioteket. Infrastrukturen må være lett tilgjengelig, f. eks. datautstyr til lærere og elever. Alle lærere og elever får egen PC. Vårt bibliotek har også tilgjengelig noen stasjonære PC’ er. Skolebiblioteket har trådløst nettverk, så kravene til infrastruktur innfris. Alle nye lærere og elever får opplæring i søking i biblioteket. Skolebibliotekarens kompetanse er viktig. Vi brukes ofte i skolehverdagen, i forbindelse med norsk, litteratur- og leseprosjekt, noe som aktiviserer elevene i læringsarbeidet. Skolebiblioteket er lett tilgjengelig med gode åpningstider.

Skal skolebiblioteket passe enda bedre inn i utviklingen mot en digitalt kompetent skole, er det viktig at skolebibliotekaren har digital kompetanse. Godt samarbeid mellom skolebibliotekar, skolens ledelse, IKT-lærere, lærere og elever, med forankring i skolens pedagogiske arbeid er viktig. Skolebibliotekets mål og arbeid må fremstå tydelig i skolens læreplaner.
Inntog av nye tilbud, f. eks. e-bøker, mener jeg kan utgjøre nye betingelser i Erstads modell. Som i neste rekke påvirkes av flere forutsetninger, f. eks. utvalget av e-bøker, nedlastningsmuligheter, krav om nasjonalt lånekort, begrensninger på antall samtidige lån m.m. Jeg mener vi beveger oss i riktig retning, vi utvikler oss til å bli digitalt kompetente.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar