fredag 28. november 2014

Oppgave uke 48: 
Opprette en blogg jeg kan bruke i dette studiet, og den er altså her. 

Legge inn en lenke til bloggen min i mappen «Lenker til hverandres blogger» i venstremenyen. Det skal jeg ordne. 

Og når alle har lagt inn blogglenkene, skal jeg lage en lenkesamling her, som jeg skal kalle «bloggrull» eller «blogroll» til dere medstudenter. På denne måten interlenker vi studiebloggene våre J


Oppgave 1: 
En kort presentasjon av deg selv pluss rammer for arbeidet. 
Presentasjonen min ligger på UIS, under emne. 



Og her er en liten julehilsen fra Gol, bokjuletreet vårt fra 2013.
Ja, nå er jeg i gang med studiet «Skolebibliotekets rolle for elevens læring», 
og dette er min studieblogg J
Første samling for studiet var torsdag 6. november i Fylkestingssalen i Galleri Oslo. 
Vi, dvs. ca. 30 bibliotekarer fra Buskerud, Akershus, Hedmark og Oppland, fikk vår første forelesning av universitetslektor Arne Olav Nygard. «Kunnskapsorganisering i digitale medium». Vi lærte kunnskapsorganisering opp gjennom historien.

- Før: publisering - refleksjon av Gutenberg
- Nå: deltagelse

- Før: hjemmesider
- Nå: Facebook, blogg, etc.

- Før: taksonomier
- Nå: folksonomier

- Før: Store norske leksikon
- Nå: Wikipedia - folksonomisk styrt


Øystein Sæbø, fagansvarlig i Nyweb, gjennomgikk terminplan, pensumliste og akademisk skriving/oppgaveløsning. 

Til sist lynforedrag fra fire skolebibliotekarer.


«Superbibliotekarene på Katta», Therese og jeg følger ivrig med J