fredag 28. november 2014

Ja, nå er jeg i gang med studiet «Skolebibliotekets rolle for elevens læring», 
og dette er min studieblogg J
Første samling for studiet var torsdag 6. november i Fylkestingssalen i Galleri Oslo. 
Vi, dvs. ca. 30 bibliotekarer fra Buskerud, Akershus, Hedmark og Oppland, fikk vår første forelesning av universitetslektor Arne Olav Nygard. «Kunnskapsorganisering i digitale medium». Vi lærte kunnskapsorganisering opp gjennom historien.

- Før: publisering - refleksjon av Gutenberg
- Nå: deltagelse

- Før: hjemmesider
- Nå: Facebook, blogg, etc.

- Før: taksonomier
- Nå: folksonomier

- Før: Store norske leksikon
- Nå: Wikipedia - folksonomisk styrt


Øystein Sæbø, fagansvarlig i Nyweb, gjennomgikk terminplan, pensumliste og akademisk skriving/oppgaveløsning. 

Til sist lynforedrag fra fire skolebibliotekarer.


«Superbibliotekarene på Katta», Therese og jeg følger ivrig med J

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar